Jdi na obsah Jdi na menu
 


VIDEO DIALOGUES

Tomáš Macoun  class 4B/2018

https://www.youtube.com/watch?v=OG1kyeMDvY0

https://www.youtube.com/watch?v=UkrRLHr2AbA&t=2s

The Dragon Crown  class 4A 2017/2018

https://www.youtube.com/watch?v=7Mp6vtqMrLc&feature=em-upload_owner

The news - class 9A/2017

https://www.youtube.com/watch?v=dVilaPRJhF8

The Dragon Crown  class 4A  2016/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=2WLcjpiQTzw&feature=em-upload_owner

The Dragon Crown  class 4B  2016/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=6ysViuvdc7g&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=BkZVB-z0wvA&feature=youtu.be

class 8A 2015/2016 Bára + Bára + Anežka

https://www.youtube.com/watch?v=hIbH5Au6-FI&feature=youtu.be

BIRTHDAY SHOW / Jana+Týna,class 5B/2014

CLASS 5A  2014

OTZI /PETRA + ZUZKA  class 8C 2013/2014

WANNABE class 9A 2011/2012

Class 5A 2012/13 - dialogues

www.youtube.com/watch  

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

My friend is a monster  class 3B 2012/2013

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

Sleeping Beauty class  7B 2011/2012

www.youtube.com/watch

 Naty, Elda, Zuzka  class 9A  "Bullying" 2011/2012

 

 Marek, Ivan, Jirka, Hanka  Cclass 9A "Bullying" 2011/2012

 

Anička, Žaneta and Míšas:-) class 9A Bullying 2011/2012

 

  Aleš, Sandra, Bára  class 5B 2011/2012

 

Áďa, Patrika, Alenka class 5B 2011/2012

Pája, Adélka, Verča / class 5B 2011-2012