Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aj 5.B

yeshttps://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ

yesKings of vocabulary: 

 

HW:  vocabulary 2-C

to have got / to be - procvičovat

................................................................................

TO BE - TO HAVE GOT

http://www.zssloup.net/EU_sablony/cizi_jazyky/AJ/12.pdf

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3019

https://www.helpforenglish.cz/article/2015112201-cviceni-have-be

................................................................................

  TEST 1                         

 1. All about me (name+spelling, age, birthday, nationality, country, town, language spoken, school, hobbies + questions)

 2. What’s the date today? + When is your birthday?

 3. My school + hobbies

 4. plural (boy - ......., box - ........, watch - ......., library - ........, man - ....... /......., woman - ......., mouse - ......., tooth - ......., foot - ......., child - ......., fish - ........)

 5. I like/love/don’t like/hate  + ......ing (play - ............., have - ..............., swim - ...........,   run - .........., sleep - .........., skate - ........., write - .......)

 6. do / play / go (...... swimming, ....... football, .......athletics, ........judo, .......volleyball, ....... skating, .......karate, ........ skiiing, ......... gymnastics, ....... floorball, ....... karate, ...... shopping, ....... skiing, ....... skating)

 7. a-an (...ball, ...elephant, ...art room, ....yelow hat, .....exercise book)

    the ( the library is next to the cafeteria, there is a cat is under the chair, there is a gym between the cafeteria and the library....)

 8. there is /are (there ..... a gym, there .......classrooms,....)

 9. ordinal numbers (first, second, third, fourth, fifth, sixth,.......)

10. prepositions (next to, between, opposite, behind, under, on, in, on the right/left, in front of)

11. verb to be (....... Petr American? No, he ......... .    .........you Czech? Yes, I ........ .    Is Hans Spanish? No, he .......... .     ......... John and Lucy British? Yes, they .......... .    ......... it a cat? Yes, it .........  .    ....... she German? No, she .......... .)

12. countries + nationalities

............................................................................................................

my - moje   /   your - tvoje   /   his - jeho   /   her - její   /   its - tohoto  /  our - naše   /   their - jejich

Answer the questions below.                                                               Hi, I am Petr / Petra. I am 10 years old. I am half Czech and half Spanish. My dad is from the Czech Republic  and my mum is from Spain. We live in Prague. I speak Czech, Spanish and I’m learning English. I am a student. My school is  in Prague 4. My hobbies are playing Pc games, sports and reading. I don’t like dancing and singing  because I can’t move to the music very well and often sing out of tune. My sister says: ‘You sound very funny when you singJ’. I have a lot of friends and I like spending time time with them. What about you?

  1. How old is Peter / Petra?
  2. Is he / she Czech?
  3. Where is his / her mother from?
  4. Where does he /she live?
  5. What languages does he / she speak?
  6. Where is his / her school?
  7. What are his / her hobbies?
  8. Does he / she like dancing? Why?                                                  

...............................................................

NOSIT FOLIE V DESKÁCH

enlightenedv sekci GRAMMAR(mluvnice) si můžete procvičit sloveso to be http://www.hudska.estranky.cz/clanky/grammar.html ................................................................................................................  

Countries+nationalities:

https://www.youtube.com/watch?v=OvRquwWyPaM

https://www.youtube.com/watch?v=jdedFee84yI

depositphotos_150269338-stock-illustration-political-map-of-united-kingdom.jpg

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................

Test 0 (budete potřebovat pastelky)

1. slovíčka (prac. sešit 66-68)                                                                    2. číslovky (1, 2, 3.....100)                                                                          3. řadové číslovky (1st, 2nd, 3rd,4th, 5th......)                                            4. abeceda (psaní písmen podle diktátu)                                                  5. měsíce + roční období (kdy jsou Vánoce, začátek škol. roku, letní prázdniny, vaše narozeniny, Nový rok, jarní, letní.... měsíce,.....)                                                                                                                                   6. pozdravy (hello, hi, good morning-afternoon-evening-night )   

Translate(přelož): Jak se vyspeluje tvé jméno?  Nehraj si s mobilem.  Bud' zticha.  Pojd' sem.  Otevřete si kníhy.  Posad'te se. Kdo to je? To je můj kamarád.  Uvidíme se...  Nemluv česky, mluv anglicky.  Zkontroluj si úkol se svým kamarádem/splužákem.  Rád jsem se s vámi/s tebou seznámil.  Mám se dobře. A co ty?          

How do you spell your name? Don't play with your mobile. Be quiet. Come here. Open your books. Sit down. Who's this? This is my friend. See you later. Don't speak Czech, speak English.  Check your Hw(homework) with your friend/partner/classmate.  Nice to meet you.  I'm fine. And what about you?

Useful vocabulary(užitečná slovíčka): celebrate - slavit, because - protože, when - kdy, když/až, but - ale, school trip - školní výlet, parents - rodiče, grandparents - prarodiče, only - jen,pouze, everyone/everybody - všichni, go - jet,jít, come to visit - přijet,přijít navštívit, usually - obvykle, always - vždy, every - každý, too - také, sometimes - někdy, where - kde,kam, what - co,jaký, stay for the weekend - zůstat na víkend, get - dostat, give - dát, difficult - těžký, fun - legrace, do well - dařit se dobře, hope - doufat

 ........................................................................................   Who is in the picture? There are two children. There is a boy, his name is Rob. There is Julia with his brother......

Where are they? (kde jsou) They are at the department store. He is at the bus stop. She is at home. They are outside......

What are they doing? (co dělají) They are getting on the bus. He is lying in bed. He is looking out of the window. They are on the bus.....

What do they look like? (Jak vypadají)

What are they wearing?(wear = mít na sobě) They are wearing.../ He/she is wearing a blue T-shirt, black trousers/jeans.....

...............................................................         Na hodiny Aj :

ŽK

penál(+ malé lepidlo)

desky    a v nich       učebnice + prac. sešit

                                  sešity (školní+slovníček)

                                  folie

     ! učebnice dobře zabalit, jsou hodně drahé !