Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aj 5.A

yeshttps://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ

yesKings of vocabulary: yes

HW:  WB p.26-27

      vocabulary test Unit 1A-D

    /REVISION TEST 1 on Friday/

       practise(procvičovat) vocabulary

     NOSIT FOLIE V DESKÁCH

.............................................................................................................

  MY SCHOOL

I go to Liberecká Primary School. I am in class 4A. There are ........ children in our(naší) class, ...... boys and ...... girls. Our class teacher's name is ........... . My school is very big/large. It is nice.There are lots of(hodně) classes, lots of teachers and pupils(žáci). Our headmaster is Jiří Čeřovský. My favourite subject is.........../subjects are............ and........... . I don't like .......... . We've got English on ............, ............ and ............... . My best friend is .......... /my best friends are ............ and ........... . I go to school by bus/car / I walk to school(pěšky). I have lunch at a school canteen. I like/don't like food there. I go to the theatre and on trips(výlety) with my class. I like it very much. I like my school:-)

enlightenedv sekci GRAMMAR(mluvnice) si můžete procvičit sloveso to be http://www.hudska.estranky.cz/clanky/grammar.html

.............................................................................................................        

Countries+nationalities:

https://www.youtube.com/watch?v=OvRquwWyPaM

https://www.youtube.com/watch?v=jdedFee84yI

 

depositphotos_150269338-stock-illustration-political-map-of-united-kingdom.jpg

 

 

 

 

 

.............................................................................................

Test 0 (budete potřebovat pastelky)

1. slovíčka (prac. sešit 66-68)                                                                    2. číslovky (1, 2, 3.....100)                                                                          3. řadové číslovky (1st, 2nd, 3rd,4th, 5th......)                                            4. abeceda (psaní písmen podle diktátu)                                                  5. měsíce + roční období (kdy jsou Vánoce, začátek škol. roku, letní prázdniny, vaše narozeniny, Nový rok, jarní, letní.... měsíce,.....)                                                                                                                                   6. pozdravy (hello, hi, good morning-afternoon-evening-night )   

Translate(přelož): Jak se vyspeluje tvé jméno?  Nehraj si s mobilem.  Bud' zticha.  Pojd' sem.  Otevřete si kníhy.  Posad'te se. Kdo to je? To je můj kamarád.  Uvidíme se...  Nemluv česky, mluv anglicky.  Zkontroluj si úkol se svým kamarádem/splužákem.  Rád jsem se s vámi/s tebou seznámil.  Mám se dobře. A co ty?          

How do you spell your name? Don't play with your mobile. Be quiet. Come here. Open your books. Sit down. Who's this? This is my friend. See you later. Don't speak Czech, speak English.  Check your Hw(homework) with your friend/partner/classmate.  Nice to meet you.  I'm fine. And what about you?

Useful vocabulary(užitečná slovíčka): celebrate - slavit, because - protože, when - kdy, když/až, but - ale, school trip - školní výlet, parents - rodiče, grandparents - prarodiče, only - jen,pouze, everyone/everybody - všichni, go - jet,jít, come to visit - přijet,přijít navštívit, usually - obvykle, always - vždy, every - každý, too - také, sometimes - někdy, where - kde,kam, what - co,jaký, stay for the weekend - zůstat na víkend, get - dostat, give - dát, difficult - těžký, fun - legrace, do well - dařit se dobře, hope - doufat

 ........................................................................................   

Who is in the picture? There are two children. There is a boy, his name is Rob. There is Julia with his brother......

Where are they? (kde jsou) They are at the department store. He is at the bus stop. She is at home. They are outside......

What are they doing? (co dělají) They are getting on the bus. He is lying in bed. He is looking out of the window. They are on the bus.....

What do they look like? (Jak vypadají)

What are they wearing?(wear = mít na sobě) They are wearing.../ He/she is wearing a blue T-shirt, black trousers/jeans.....

...........................................................  

Na hodiny Aj :

 

ŽK

penál(+ malé lepidlo)

desky    a v nich       učebnice + prac. sešit

                                  sešity (školní+slovníček)

                                  folie

     ! učebnice dobře zabalit, jsou hodně drahé !